Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

23. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ / 09. – 23. 09. 2018 /

dvere do kostola

23.NvOcR_B 09.-23.09.2018

Odpoveď