Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

POHOVOR S DOSPELÝMI A ZÁPIS KU SVIATOSTIAM KRESŤANSKEJ INICÁCIE (SKI) krst, birmovanie, prijímanie

P1410319
Slovenská katolícka misia v Londýne pozýva dospievajúcich (od 14. roku života) a dospelých, ktorí sa chcú dať zapísať k príprave ku SKI pre nasledujúce obdobie, aby prišli v pondelok 17. septembra 2018 o 20.15 hod. do kostola SCM Our Lady of La Salette and St Joseph na 14 Melior Street, SE1 3QP, kde bude uskutočnený spoločný pohovor s adeptmi na kandidáta alebo katechumena ku SKI.

Po tomto termíne sa nebude brať ohľad na oneskorené žiadosti o prihlásenie.

Odpoveď