Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

21. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ /26. 08. – 02. 09. 2018/

dvere do kostola

21.NvOcR_B 26.08.-02.09.2018

Odpoveď