Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

20. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ / 19. – 26. 08. 2018 /

dvere do kostola

20.NvOcR_B 19.-26.08.2018

Odpoveď