Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

DOVOLENKOVO-PRÁZDNINOVÝ REŽIM V SLOVENSKEJ KATOLÍCKEJ MISII V LONDÝNE

DVERE ZATVORENÉ-kostola-Our-Lady-of-La-Salette-150x150Slovenská katolícka misia v Londýne pripomína, že:

počas mesiacov júl, august a september nedeľné večerné sväté omše sa neslávia !!!

– počas mesiacov júl a august kancelária SCM pre čerpanie dovolenky nebude v prevádzke a nebudú sa vybavovať žiadne administratívne záležitosti !!!

počas mesiacov júl, august a september možno pristúpiť ku sviatosti zmierenia a zúčastniť sa na eucharistickom slávení (sv.omši) ako zvyčajne.

Odpoveď