Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

TICHÁ ADORÁCIA PRED VYSTAVENOU SVIATOSŤOU OLTÁRNOU A POŽEHNANIE NA ZÁVER

poklonaTichá adorácia pred vystavenou sviatosťou Oltárnou bude v stredu 15. augusta 2018 pred svätou omšou od 18.30 hod. v kostole SCM Our Lady of La Salette and St. Joseph na Melior Street (SE1 3QP). Poklona je zakončená požehnaním so sviatosťou Oltárnou o 19.20 hod. Príď sa stíšiť a dať priestor Ježišovi vo svojom živote. Čaká i na Teba.

Odpoveď