Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

17. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ / 29. 07. – 05. 08. 2018 /

dvere do kostola

17.NvOcR_B 29.07.-05.08.07.2018

Odpoveď