Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

16. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ / 22. – 29. 07. 2018 /

dvere do kostola

16.NvOcR_B 22.-29.07.2018

Odpoveď