Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

15. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ / 15. – 22. 07. 2018 /

dvere do kostola

15.NvOcR_B 15.-22.07.2018

Odpoveď