Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

14. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ / 08. – 15. 07. 2018 /

dvere do kostola14.NvOcR_B 08.-15.07.2018

Odpoveď