Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

SLÁVNOSŤ SV. CYRILA A METODA, SLOVANSKÝCH VIEROZVESTOV

sv. Cyrila a MetodaDňa 1. júla 2018 (nedeľa) o 13.00 hod. v kostole SCM Our Lady of La Salette and St Joseph budeme sláviť sviatok sv. Cyrila a Metoda, patrónov Európy a našich národných patrónov a slovanských vierozvestov.

Predsedajúcim liturgickému zhromaždeniu a hlavným celebrantom bude biskup Mons. Jozef Haľko, bratislavský pomocný biskup, ktorý je ustanovený Konferenciou biskupov Slovenska pre oblasť pastorácie Slovákov v zahraničí.

K tejto slávnosti je vydaná aj publikácia “Sme tu viac ako 10 rokov” (24 strán), ktorú dostane darom každý účastník tejto bohoslužby.

Ďalším hosťami sú:

The Right Reverend Dom Cuthbert Brogan, OSB
Abbot of the Benedictine Monastery at Farnborough

Monsignor Matthew Dickens
Vicar General of the Archdiocese of Southwark

Monsignor Martin Hayes
Vicar General of the Archdiocese of Westminster

Reverend Sharju Varkey
Episcopal Vicar General of the Archdiocese of Southwark

Reverend David Irwin
Episcopal Vicar General of the Archdiocese of Westminster

Reverend Canon Michael Cooley
Chaplain to the Little Sisters of the Poor, Vauxahll

Reverend Mehall Lowry
Parish Priest of the Church in Palmers Green

Reverend Mark Powell
Parish Priest of Our Lady of La Salette and St Joseph Church, London Bridge

Reverend Petras Tveronijas
Dean of the Ethnic Chaplainces – Lithuanian Chaplain and Parish Priest of the  Church of St Casimir

Reverend János Csicsó
The Hungarian Chaplain

Reverend Vojtech Eliáš
The Chaplain the Sacred Heart Church in Wimbledon

Dom Michael Vician, OSB
Monk of the Benedictine Monastery at Farnborough

Other guests:

H.E. Dr. Ľubomír Rehák and his wife Dana
Ambassador of Slovakia to the Court of St James´s

Paolo Camoletto
Financial Director of the Archdiocese of Westminster

Bibiana Jordan-Horvath, CL
Chartered linguist, MCII, NRSPI

 

Odpoveď