Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

UPRATOVANIE KOSTOLA

upratovanieV stredu 27. júna 2018 po svätej omši sa bude upratovať kostol a Church Hall. Začiatok je stanovený na 20.15.

Veľmi by sme uvítali výraznú pomoc, nakoľko bude treba pripraviť chrám na nastávajúcu slávnosť sv. Cyrila a Metoda, kedy  privítame predstaviteľov anglických diecéz, zahraničných komunít a diplomatického zboru v Londýne.

Všetky ochotné srdcia a ruky sú vítané upraviť Boží stánok primerane Božej sláve, aby sme ho mohli chváliť v jemu dôstojnom a nám príjemnom čistom prostredí.

Odpoveď