Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

11. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ / 17. – 24. 06. 2018 /

dvere do kostola11.NvOcR_B 17.-24.06.2018

Odpoveď