Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

10. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ / 10. – 17. 06. 2018 /

 

10.NvOcR B 10.-17.06.2018

Odpoveď