Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

9. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ / 03. – 10. 06. 2018 /

dvere do kostola

9.NvOcR_B 03.-10.06.2018

Odpoveď