Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE / 27. 05. – 03. 06. 2018 /

dvere do kostola

Najsvätejšej Trojice_B 27.05.-03.06.2018

Odpoveď