Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

Biela sobota 2018 v obraze

E_No_Image_Library_Exception thrown

The site does not support the GD Image library. Please ask your hosting provider to enable it.