Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

5. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA / 29. 04. – 06. 05. 2018 /

dvere do kostola

5.veľkonbočná_B 29.04.-06.05.2018

Odpoveď