Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

STATUS USADENEJ OSOBY

vlajka UKMilý otec Tibor,

píšem Vám zo svojho postu biskupa zodpovedného za migráciu a azyl, v záujme budúcnosti obyvateľov EU, ktorí si v UK vytvorili svoj domov.

Zvlášť so zreteľom na to, že väčšina obyvateľov z EU žijúcich tu, sú katolíkmi, ochrana ich práv je pre Cirkev prioritnou záležitosťou. Je mi známe, že mnohí členovia vašej komunity prebývajú vo Veľkej  Británii na základe pasu niektorej z členských krajín EU ako napr. Portugalsko.

Ako ste už možno zaznamenali, vláda nedávno publikovala podrobnosti svojho plánu ponúknuť „status usadenej osoby“ ľuďom,  už žijúcim vo Veľkej Británii, ked Británia vystúpi z EU:

www.gov.uk/guidance/status-of-eu-nationals-in-the-uk-what-you-need-to-know

Pochopiteľne, medzi komunitami je stále širokorozsiahle znepokojenie a neistota. My sme preto v pravidelnom kontakte s príslušnými oddeleniami vlády a naďalej budeme vystupovať v mene týchto vážených členov našej spoločnosti.

S cieľom informovať o tejto práci, bol by som veľmi vďačný, keby ste sa mohli podeliť s akýmikoľvek informáciami z vašej vlastnej komunity, obzvlášť ohľadom:

–       Ako sú si ľudia vedomí plánu vlády ponúknuť „status usadenej osoby“ už tu žijúcim  obyvateľom EU

–       Znepokojenie o praktických častiach ako je navrhovaný aplikačný proces a s ním spojené výdavky

–       Skúsenosti od referenda, vrátane akéhokoľvek nárastu v zločinoch nenávisti alebo diskriminácie

–       Ako vnímajú svoje postavenie vo Veľkej Británii a ich plány do budúcnosti

Vopred Vám ďakujem za Vašu podporu a prosím neváhajte ma kontaktovať, ak by bolo nápomocné hovoriť v tejto záležitosti ďalej.

S mojimi modlitbami a želaním všetkého dobrého

S pozdravom

Rt. Rev. Paul McAleenan
westminsterský pomocný biskup

Odpoveď