Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

4. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA / 22. – 29. 04. 2018 /

dvere do kostola

4.veľkonočná_B 22.-29.04.2018

Odpoveď