Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

3. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA / 15. – 22. 04. 2018 /

dvere do kostola

3.veľkonočná_B 15.-22.04.2018

Odpoveď