Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

OZNAMY NA VEĽKONOČNÚ NEDEĽU / 01. – 08. 04. 2018 /

dvere do kostola

Veľkonočná nedeľa_B 01.-08.04.2018

Odpoveď