Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

MODEROVANÁ POKLONA PRED VYSTAVENOU SVIATOSŤOU OLTÁRNOU

sviatosť oltárna poklonaSrdečne všetkých pozývame na prvopiatkovú poklonu pred vystavenou sviatosťou Oltárnou ku cti a sláve Božského Srdca Ježišovho.

Poklona začína po skončení svätej omše na prvý piatok  6. apríla 2018 o 19.30 hod. (sv. omša začína o 19.00 hod.)

Odpoveď