Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

KVETNÁ NEDEĽA / 25. 03. – 01. 04. 2018 /

dvere do kostola

Kvetná nedeľa_B 25.03.-01.04.2018

Odpoveď