Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

5. PÔSTNA NEDEĽA / 18. – 25. 03. 2018 /

dvere do kostola

5.pôstna_B 18.-25.03.2018

Odpoveď