Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

BOHOSLUŽBY VEĽKÉHO TÝŽDŇA

20170415_180501Bohoslužby a obrady Veľkého týždňa (25.marca – 1. apríla 2018) budú takto:

– streda  Veľkého týždňa /28.3./ – 7.30 pm

 

Veľkonočné trojdnie:

–       Zelený štvrtok /29.3./8.00 pm – sv. omša na Pamiatku Pánovej večere

–       Veľký piatok /30.3./  6 pm – Obrady Utrpenia a smrti Pána

–       Biela sobota /31.3./  6 pm – Obrady Veľkonočnej vigílie Pánovho zmŕtvychvstania

 

Veľkonočná nedeľa Pánovho zmŕtvychvstania:

–       Veľkonočná nedeľa /1.4./ – 1.00 pm

–       večerná svätá omša nebude !!!

 

Veľkonočný pondelok – svätá omša nebude !!!

 

Posvätenie pokrmov (Paschy) sa bude konať v sobotu po skončení obradov a v nedeľu po skončení sv. omše.

 

Sviatosť zmierenia:

K sviatosti zmierenia pred veľkonočnými sviatkami bude možné pristúpiť tento týždeň tiež:

  • sobota 24. marca 2018 od 10.00 – 12.00 hod.
  • streda 28. marca 2018 od 17.00 – 19.15 hod.

Odpoveď