Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

4. PÔSTNA NEDEĽA / 11. – 18. 03. 2018 /

dvere do kostola

4.pôstna_B 11.-18.03.2018

Odpoveď