Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

2. PÔSTNA NEDEĽA / 25.02. – 04. 03. 2018 /

dvere do kostola

2.pôstna_B 25.02.-04.03.2018

Odpoveď