Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

1. PÔSTNA NEDEĽA / 18. – 25. 02. 2018 /

dvere do kostola

1.pôstna_B 18.-25.02.2018

Odpoveď