Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

SLOVENSKÉ DIVADLO V LONDÝNE

divadelna scenaSlovenské divadlo v Londýne
Slovak theatre in London (STL)

pozýva všetkých Slovákov a Čechov ako aj ich zahraničných priateľov
na dve skvelé profesionálne divadelné predstavenia,

18. 3. 2018 o 5.30pm do Venue 229, Great Portland Street, London, W1W 5PN .

Večer so slovenskou modernou kultúrou vám spríjemní drink pri bare a rozhovory v kruhu krajanov.

Jazyk predstavení: slovenský, s anglickými titulkami

Lístky: £10,   £15 na www.pishter.com

 

Hra Mami, čo si chcela? (55 min) je prvá slovenská hra o súčasných starých mamách alebo babičkách, ktoré dochádzajú za svojimi vnúčatami do Veľkej Británie. Základom hry je štrnásť dôverných rozhovorov s autentickými “lietajúcimi” babkami. Táto hra osloví každého Slováka alebo Čecha, usadeného, resp. dlhodobo žijúceho v zahraničí – nehovoriac o tých krajanoch, ktorí už v zahraničí vychovávajú nové životy… Budeme sa spoločne pýtať:  Čo vlastne vieme o našich rodičoch – už aj starých rodičoch? Vidíme skutočne do ich srdca?

Predstavenie bude tohtoročnou premiérou STL, má charakter alternatívneho divadla a poteší aj umelecky náročného diváka.

TVORCOVIA:
Kompozícia textu a hudba: Juliana Sersenová
Réžia a choreografia: Jana Klimová
Kostýmy: Sára Šišková
Hrajú: Jana Jenčová, Monika Šimková, Lukáš Božík, Simona Vrabcová, Jazmína Jablončič

—————————————–

Hra Akadémia pre ženy (65 min) je napínavým príbehom, pohybujúcim sa na hranici reality a absurdnosti. V štáte Nevada otvorili unikátnu Akadémiu pre ženy. Po úspešnom prijatí adeptiek sa všetko sa zdá byť v poriadku, vedomosti pribúdajú, študentky prosperujú. Problém nastáva, keď sa požiadavky učiteľov začnú zvyšovať a akadémia odhaľuje svoju skrytú, zhubnú tvár. Hra je kritikou akceptácie obchodu s ľudským mäsom. Kvôli závažnosti obsahu je vhodná pre deti staršie ako 12 rokov.

Predstavenie je reprízou minuloročnej premiéry, s obnovenou réžiou a obsadením.

TVORCOVIA:
Scenár: Juliana Sersenová
Réžia: kolaboratívna
Choreografia: Jana Klimová
Scéna a kostýmy: Sára Šišková
Hudba: Katarína Sliacka
Hrajú: Petra Čorňáková, Simon Kopunec, Zuzana Šťastná, Simona Vrabcová

—————————————–

Sledujte našu prípravu na stránkach:
www.slovaktheatreinlondon.com
FB: Slovak Theatre in London

 

07_Slovenské divadlo v Londýne 18.03.2018

Odpoveď