Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

6. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ / 11. – 18. 02. 2018 /

dvere do kostola6.NvOcR_B 11.-18.02.2018

Odpoveď