Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

5. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ / 04. – 11. 02. 2018 /

dvere do kostola5.NvOcR_B 04.-11.02.2018

Odpoveď