Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

OZNAMY NA 2. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

dvere do kostola2.NvOcR_B A5 14.-21.01.2018

Odpoveď