Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

AKTUALIZOVANÉ TERMÍNY PRE PRÍPRAVY K SVIATOSTIAM V ROKU 2018

PRÍPRAVA K SVIATOSTIAMTermíny pre prípravy k sviatostiam v roku 2018 sú aktualizované.

PRÍPRAVY K SVIATOSTI KRSTU A VYSLUHOVANIE SVIATOSTI KRSTU

PRÍPRAVY KU SVIATOSTI MANŽELSTVA

Odpoveď