Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

VYSLUHOVANIE SVIATOSTI ZMIERENIA A BOHOSLUŽBY V SCM V LONDÝNE POČAS VIANOČNÝCH SVIATKOV 2017 A NOVOROČNÝCH SVIATKOV 2018

 

spoveď

048a_Vysluhovanie sviatosti zmierenia a bohoslužby v SCM počas vianočných sviatkov_2017-2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odpoveď