Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

NOVÉ TERMÍNY PRE PRÍPRAVY K SVIATOSTIAM V ROKU 2018

PRÍPRAVA K SVIATOSTIAMTermíny pre prípravy k sviatostiam v roku 2018 budú zverejnené v utorok 12. decembra 2017 po 20.00 hodine.

Odpoveď