Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

DAR DAŤ A DAR PRIJAŤ

MikulasMilí priatelia,

ako viete, čoskoro sa začne obdobie adventu, ktoré nás pripravuje na príchod Vianoc. V tomto období nás vždy prichádza navštíviť sv. Mikuláš, aby nám pripomenul, že máme byť všímaví a pozorní k potrebám druhých tak, ako je on pozorný a všímavý k nám.
Keďže aj on obdarovával druhých, chceli by sme s touto tradíciou pokračovať aj v našej misii pod názvom: ,Dar dať a dar prijať.’

dieta dar

A preto by sme chceli poprosiť najmä deti, ale aj všetkých, ktorí sú vo svojom srdci stále dieťaťom, aby na poludňajšiu svätú omšu, v nedeľu 3. decembra 2017 o (13.00), priniesli malý zabalený darček pre chudobného kamaráta, ktorý v nasledujúcom týždni odovzdáme tým menej šťastným deťom.

Samozrejme, že k nám do misie príde aj sv. Mikuláš s balíčkami pre štedré deti, ktoré sa zapojili do tohto projektu.

V prípade, že máte záujem zapojiť sa/svoje dieťa, nahláste meno a vek dieťaťa najneskôr do 26. novembra 2017 na emailovej adrese: scm@rcdow.org.uk, alebo v nasledujúce nedele aj na papier pripravený pri soche Sedembolestnej Panny Márie. Po tomto termíne sa už na danú akciu nebude dať prihlásiť.

Tešíme sa na Vás!

 

Odpoveď