Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

DUCHOVNÁ OBNOVA

Picture

ADVENTNÁ DUCHOVNÁ OBNOVA

 

Termín adventnej duchovnej obnovy je stanovený
na 24. – 26. NOVEMBRA 2017 (piatok – nedeľa).

Ako vždy – bude prebiehať v kostole Our Lady of La Salette and St Joseph Slovenskej katolíckej misie v Londýne na Melior Street.

Prednášajúcim bude Páter JÁN KUŠNÍR, člen Spoločnosti Božieho Slova (SVD) zo Slovenska. Pôsobil ako misionár v Mexiku.

Spoločnosť Božieho Slova sa venuje predovšetkým zámorským misiám. Misionári verbisti pracujú v 70-tich krajinách sveta.

 

Téma duchovnej obnovy je

Misie v srdci kresťanskej viery“.

PROGRAM DUCHOVNEJ OBNOVY

piatok 24. novembra

19.00 – 19.30    – sv. omša

19.30 – 20.30   – úvod: téma – Panna Mária Guadalupská – hviezda Novej evanjelizácie

 

sobota 25. novembra    

10.15 – 10.30      – úvod

10.30 – 11.15       – 1. prednáška: téma – Misie v srdci kresťanskej viery

11.15 – 11.30       – prestávka

11.30 – 12.15      – 2. prednáška:

téma – Misie a premieňajúca sila evanjelia Krista – Cesty, Pravdy a Života

12.15 – 13.00      – obed

13.00 – 15.00    – vyložená sviatosť Oltárna k poklone

– meditácia – téma: „Kristus počíta s tebou…“

– možnosť sviatosti zmierenia

15.00 – 15.15     – požehnanie so sviatosťou

15.15 – 15.30     – príprava na sv. omšu

15.30 – 16.30    – svätá omša

16.15 – 16.45     – agapé

 

nedeľa 26. novembra

12.15  – 12.50     – sviatosť zmierenia

13.00 – 14.00    – svätá omša na sviatok Krista Kráľa

14.00 – 14.15     – požehnanie so sviatosťou Oltárna

14.00 – 15.45     – agapé

Odpoveď