Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

31. NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK – „A“ / 05. – 12. 11. 2017/

DVERE-kostola-Our-Lady-of-La-Salette-150x150044_31.NvOcR_A A5 05.-12.11.2017

Odpoveď