Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

29. NEDEĽA V OBDOBÍ CEZ ROK – „A“ / 22. – 29. 10. 2017/

DVERE-kostola-Our-Lady-of-La-Salette-150x150

042_29.NvOcR_A A5 22.-29.10.2017

Odpoveď