Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

DIVADELNÉ PREDSTAVENIE : LÚČE OTCOVSTVA

 

11 Lúče otcovstva foto archív

K.Wojtyla Lúče otcovstva A4

Odpoveď