Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

ZABUDNUTÍ MUŽI

08b_ZABUDNUTÍ MUŽI foto k filmuSlovenská katolícka misia v Londýne
Vás srdečne pozýva na premietanie filmu

Z A B U D N U T Í   M U Ž I

Projekcia tohto dokumentu BBC sa uskutoční
v nedeľu 29. októbra 2017
o 15.15 hod. v Church Hall
Slovenskej katolíckej misie v Londýne na 14 Melior Street, London, SE1 3QP

Produkcia a réžia pre BBC:   Otto Olejár

Tento film je dokument o našich ľuďoch, ktorí za 2. svetovej vojny bojovali v britskom kráľovskom letectve (RAF). Nasadzovali a mnohí z nich aj obetovali svoje životy za oslobodenie našej vlasti. Po skončení 2. svetovej vojny a po návrate domov boli prenasledovaní a likvidovaní komunistickým režimom. Vo filme vystupuje aj už dnes nebohý otec Jan Lang, SJ.

Príďte spoznať históriu svojho národa a jej vlastencov.

08a_ZABUDNUTÍ MUŽI foto k filmu

Odpoveď