Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

PRIDANÁ STÁLA SVÄTÁ OMŠA V SLOVENSKOM JAZYKU

sv.omšaSlovenská katolícka misia v Londýne oznamuje, že od začiatku septembra t.r. je každý piatok SLOVENSKÁ SVÄTÁ OMŠA. Po dohode s novým správcom anglickej farnosti Fr Mark Powell budeme mať každý piatok k dispozícii tento chrám a vyhradený čas pre naše duchovné potreby.

K SVIATOSTI ZMIERENIA si preto VYHRAĎTE VÄČŠMI ČAS V STREDU A PIATOK, nakoľko nedeľa je sviatočný deň, ktorý majú svätiť všetci, vrátane kňaza, a nastáva možnosť dostatočného časového priestoru pristupovať ku sviatosti zmierenia v iné dni (streda a piatok pred svätými omšami).

Odpoveď