Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

27. Toto Hovorí Pán: “Zavediem Ťa na púšť a prihovorím sa Tvojmu srdcu”

post2-1

27. deň – Piatok po 4. pôstnej nedeli

Evanjelium podľa Jána − Jn 7, 1-2. 10. 25-30

Chceli ho chytiť, ale ešte neprišla jeho hodina

Ježiš chodil po Galilei; nechcel ísť do Judey, lebo Židia ho chceli zabiť.
Boli však blízko židovské sviatky Stánkov.
Ale keď jeho bratia odišli na sviatky, išiel aj on, no nie verejne, lež akoby potajomky.
Tu niektorí Jeruzalemčania hovorili: „Nie je to ten, čo ho chcú zabiť? Pozrite, hovorí verejne a nič mu nevravia. Vari sa už aj poprední muži presvedčili, že on je Mesiáš? Lenže o tomto vieme, odkiaľ je, ale keď príde Mesiáš, nik nebude vedieť, odkiaľ je.“
A Ježiš učil v chráme a zvolal: „Aj ma poznáte, aj odkiaľ som, viete. A neprišiel som sám od seba, ale pravdivý je ten, ktorý ma poslal a vy ho nepoznáte. Ja ho poznám, lebo som od neho a on ma poslal.“
Preto ho chceli chytiť, ale nik nepoložil naň ruky, lebo ešte neprišla jeho hodina.

Odpoveď