Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

Púť do Svätej Zeme

Po viacerých žiadostiach na zorganizovanie púte do Svätej Zeme všetkým záujemcom oznamujeme, že je možné zorganizovať takúto púť. Chceme zistiť predbežný skutočný záujem, aby sa tak mohla vytvoriť samostatná skupina.

 Preto je nutné sa prihlásiť do 10. Júna 2012 u Sr. Annuntiaty osobne alebo emailom office@scmlondon.org , ktorá Vám poskytne ďalšie informácie. Od počtu prihlásených záujemcov sa môžu odvíjať ďalšie kroky smerom k organizácii púte. Najbližšie obdobie, v ktorom by sa mohla púť zrealizovať, je v termíne jeseň (október – november) 2012 alebo jar (marec – máj) 2013.

 Ďalšie informácie budú aktualizované neskôr a môže byť urobená aj príprava na túto púť premietnutím DVD, prípadne malou prednáškou o Sv. Zemi, cez osobné skúsenosti z týchto miest. Prosíme o rýchlu reakciu, ak zvážite svoje možnosti  putovať v stopách Ježiša Krista v doprovode akreditovaného sprievodcu.

Odpoveď