Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

Gréckokatolícka liturgia sv. Jána Zlatoústeho

Veriaci Byzantského obradu budú sláviť Božskú liturgiu sv. Jána Zlatoústeho v nedeľu 25. marca 2012 večer o 7.30 pm. Všetci ste na ňu srdečne pozvaní. Liturgiu bude sláviť o. Martin Demo, ktorý je ustanovený pre SCM v Londýne s pastoračnou starostlivosťou pre veriacich východného obradu.

Odpoveď