Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

Báseň SCM

Keď ďaleko som od domova
A chýba mi rodná zem moja
Zájdem na London Bridge na SCM
Boha a priateľov tam vždy nájdem
Keď pochybujem prídem sem
Tu zmení sa aj čierny na biely deň
Priatelia postavia ťa späť na nohy
Pomôžu ti objaviť tvoje vlohy
Nič tu nie je nemožné
Pomáhať tebe pomôže aj mne
Naučíš sa tu pokore
Srdce otvor a hlavu hore
Pod ochranou Matky sme spojení
Pod krídlami Otca vždy chránení
Duchom Svätým neustále vedení
A Ježišom Kristom denne vykúpení
Všetci sme jedna veľká rodina
A keď nastane v nedeľu trinásta hodina
Vzdáme vďaky Bohu za nás
Nech zveľadí náš spoločný čas
A lásku do našich sŕdc vloží
Lebo tá všetko dobro množí
Bôle a trápenia delí dvoma
Cítiš sa na LB už ako doma
Nech teda chrámom stále znie
To apoštolské vyznanie
V čo veríme to aj žime
Pre nebo sa tak uchránime

Odpoveď