Slovenským a českým krajanom sa odporúča čím skôr zaregistrovať po príchode do UK do Slovenskej katolíckej misie (SCM) v Londýne ako jej členovia. Viac nájdeš v sekcii REGISTRÁCIA ČLENA (FARNÍKA) SCM.

Zoznam / Mriežka

SLOVO Prihlásiť sa k SLOVO

14. Toto Hovorí Pán: “Zavediem Ťa na púšť a prihovorím sa Tvojmu srdcu”

14. Toto Hovorí Pán: “Zavediem Ťa na púšť a prihovorím sa Tvojmu srdcu”

14. deň – Štvrtok po 2. pôstnej nedeli Evanjelium podľa Lukáša − Lk 16, 19-31 Dostal si dobré a Lazár zlé; teraz sa tu teší a ty sa trápiš Ježiš… Pokračovať v čítaní »

13. Toto Hovorí Pán: “Zavediem Ťa na púšť a prihovorím sa Tvojmu srdcu”

13. Toto Hovorí Pán: “Zavediem Ťa na púšť a prihovorím sa Tvojmu srdcu”

13. deň – Streda po 2. pôstnej nedeli Evanjelium podľa Matúša − Mt 20, 17-28 Odsúdia ho na smrť Keď Ježiš vystupoval do Jeruzalema, vzal si osve dvanástich učeníkov a… Pokračovať v čítaní »

12. Toto Hovorí Pán: “Zavediem Ťa na púšť a prihovorím sa Tvojmu srdcu”

12. Toto Hovorí Pán: “Zavediem Ťa na púšť a prihovorím sa Tvojmu srdcu”

12. deň – Utorok po 2. pôstnej nedeli Evanjelium podľa Matúša − Mt 23, 1-12 Hovoria, a nekonajú Ježiš povedal zástupom i svojim učeníkom: „Zákonníci a farizeji zasadli na Mojžišovu… Pokračovať v čítaní »

11. Toto Hovorí Pán: “Zavediem Ťa na púšť a prihovorím sa Tvojmu srdcu”

11. Toto Hovorí Pán: “Zavediem Ťa na púšť a prihovorím sa Tvojmu srdcu”

11. deň – Pondelok po 2. pôstnej nedeli Evanjelium podľa Lukáša − Lk 6, 36-38 Odpúšťajte a odpustí sa vám Ježiš povedal svojim učeníkom: „Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš… Pokračovať v čítaní »

10. Toto Hovorí Pán: “Zavediem Ťa na púšť a prihovorím sa Tvojmu srdcu”

10. Toto Hovorí Pán: “Zavediem Ťa na púšť a prihovorím sa Tvojmu srdcu”

10. deň – Sobota po 1. pôstnej nedeli Evanjelium podľa Matúša − Mt 5, 43-48 Buďte dokonalí ako váš nebeský Otec Ježiš povedal svojim učeníkom: „Počuli ste, že bolo povedané:… Pokračovať v čítaní »

9. Toto Hovorí Pán: “Zavediem Ťa na púšť a prihovorím sa Tvojmu srdcu”

9. Toto Hovorí Pán: “Zavediem Ťa na púšť a prihovorím sa Tvojmu srdcu”

9. deň – Piatok po 1. pôstnej nedeli Evanjelium podľa Matúša − Mt 5, 20-26 Choď sa najprv zmieriť so svojím bratom Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ak vaša spravodlivosť nebude… Pokračovať v čítaní »

8. Toto Hovorí Pán: “Zavediem Ťa na púšť a prihovorím sa Tvojmu srdcu”

8. Toto Hovorí Pán: “Zavediem Ťa na púšť a prihovorím sa Tvojmu srdcu”

8. deň – Štvrtok po 1. pôstnej nedeli Evanjelium podľa Matúša − Mt 7, 7-12 Každý, kto prosí, dostane Ježiš povedal svojim učeníkom: „Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte… Pokračovať v čítaní »

7. Toto Hovorí Pán: “Zavediem Ťa na púšť a prihovorím sa Tvojmu srdcu”

7. Toto Hovorí Pán: “Zavediem Ťa na púšť a prihovorím sa Tvojmu srdcu”

7. deň – Streda po 1. Pôstnej nedeli strede Evanjelium podľa Lukáša − Lk 11, 29-32 Toto pokolenie nedostane znamenie, iba ak znamenie Jonášovo Keď sa schádzali zástupy, začal Ježiš… Pokračovať v čítaní »

6. Toto Hovorí Pán: “Zavediem Ťa na púšť a prihovorím sa Tvojmu srdcu”

6. Toto Hovorí Pán: “Zavediem Ťa na púšť a prihovorím sa Tvojmu srdcu”

6. deň – Utorok po 1. Pôstnej nedeli strede Evanjelium podľa Matúša − Mt 6, 7-15 Vy sa budete modliť takto Ježiš povedal svojim učeníkom: „Keď sa modlíte, nehovorte veľa… Pokračovať v čítaní »

5. Toto Hovorí Pán: “Zavediem Ťa na púšť a prihovorím sa Tvojmu srdcu”

5. Toto Hovorí Pán: “Zavediem Ťa na púšť a prihovorím sa Tvojmu srdcu”

  5. deň – Pondelok po 1. Pôstnej nedeli Evanjelium podľa Matúša − Mt 25, 31-46 Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili Ježiš povedal… Pokračovať v čítaní »